Първата седмица от обучението ще бъде безплатна.
След като установим ,че бъдещия ПДР техник има необходимите качества ще разговаряме за бъдеща съвместна дейност.