Посещавайки и използвайки сайта Gradushka.com се приема по подразбиране, че сте се запознали и съгласили с настоящите условия.

1. Валидна е забрана за копиране на публикувани материали и снимки, преди да получите разрешение от Gradushka.com. Всяко ФЛ или ЮЛ, което наруши конкретната забрана, подлежи на санкциите, установени от действащото законодателство на Република България. Без да се прилага предупреждение, ще бъдат взети мерки срещу нарушителите.

2. Информацията, която е предоставена на читателите на Gradushka.com, има за цел да информира, относно PDR услугите и изправяне на вдлъбнатини след градушка и подобно на другите, засегнати в сайта теми има предимно обобщителен и информационен характер и използвана от непрофесионалисти може да доведе до вреди. Gradushka.com не носи никаква отговорност за причинените такива вреди по какъвто и да е начин. Действията, които предприемате, са на вашата собствена отговорност.

3. Всеки един потребител е нужно да се запознае с правилата, които се гласят в Gradushka.com. Те могат да бъдат променяни, в случай, че се създаде предпоставка за подобна корекция.

4. Gradushka.com използва стандартни начини за проследяване на аудиторията си. Това са, така наречените, бисквитки. Вашето съгласие се отчита автоматично, след като преминете в етап на използване на сайта.